• Bizi Arayın

  • (0322) 394 40 13

line

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Şirketimiz görev ve sorumluluk alanında, elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe elde ettiğimiz konumumuzu, sektördeki değişim ve gelişimleri de dikkate alarak Türkiye'de birinciliğe ve dünya şirketleri seviyesine taşımaktır.

Misyonumuz
Elektrik Dağıtım Sisteminde, hedef kitlemize ve tüm taraflara kattığımız değeri sürekli arttırmak ve sektöründe teknolojik gelişmeleri takip ederek, ilke edindiğimiz kaliteli hizmet anlayışımızı, müşteri memnuniyeti ve çevre bilincini ön planda tutarak çağdaş teknolojileri de kullanıp sürekli hale getirmektir.

Kalite Politikamız
Elektrik Dağıtım Sisteminden beslenen müşterilerimize, kesintisiz, düzenli standart gerilimlerde elektriğin dağıtımını sağlamak, bunun için, gelişen teknolojiyi de takip ederek ileriye dönük planlar yapmak.

Çevreye, halkımıza ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızı sürekli memnuniyet sağlayacak şekilde yerine getirmek.

Müşterilerimizin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin çağın gerektirdiği hızlılıkta ve modern işletmecilik anlayışıyla kusursuz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

Müşterilerimizin Elektrik Dağıtım hizmetleriyle ilgili şikayetlerinin en kısa zamanda giderilmesini sağlamak ve Elektrik Dağıtım Sisteminde meydana gelebilecek hataların ana nedenlerini araştırarak tekrarını önlemek.

Hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi için orjinal çözümlerin ve en iyi uygulamaların araştırılıp en kısa sürede müşterilerimizin hizmetine sunulmasını sağlamak.

Sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile adil ve güler yüzlü hizmet vermek.

Sosyal sorumluluk bilinciyle Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde doğa ve kentsel yaşamla bütünleşik çevreci bir yaklaşımla kaliteli hizmet vermek.

Kalite hedeflerini kurum genelinde ve birimler bazında belirlemek ve bunları her yıl yeniden gözden geçirerek güncelleştirmek.

Şirketimiz personelini eğitim programlarıyla bilinçlendirmek, şirket hedefleriyle kenetlenmelerini sağlamak ve verimliliklerini arttırmak.

Kalite prosedürlerini, Şirketimizin mevzuatı çerçevesinde müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirerek, belirlemek.

Kalite ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Şirket Yönetimi ve ilgili birimlerimiz tarafından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, diğer resmi kurumlar, yerel yönetimler, üniversiteler, ilgili toplum kesimleriyle sürekli iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.